Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 35 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu sự giống nhau, khác nhau giữa vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật thể tự nhiên: vật thể có sẵn trong tự nhiên

- Vật thể nhân tạo: vật thể do con người tạo ra

Lời giải chi tiết

Vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo

- Giống nhau: Đều là các vật thể

- Khác nhau

 + Vật thể tự nhiên: là những vật thể có sẵn trong tự nhiên

 + Vật thể nhân tạo: là những vật thể do con người tạo ra


Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu