Trả lời câu hỏi thảo luận 9 trang 38 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ thí nghiệm 2 (hình 8.8 và 8.9) em có nhận xét gì về khả năng tan của muối ăn và dầu ăn trong nước


Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Muối ăn tan tốt trong nước, tạo thành chất lỏng trong suốt

- Dầu ăn không tan trong nước, tạo thành 2 lớp chất lỏng


Loigiaihay.com

Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu