Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy kể tên các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1.

Lời giải chi tiết

Các hành tinh, vệ tinh xuất hiện trong hình 45.1, gồm: Mặt Trời, Thủy tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu