Trả lời Câu hỏi thảo luận 5 mục 1 trang 196 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Nêu sự liên hệ giữa chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh và khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời.

Lời giải chi tiết

Chu kì chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh là khác nhau. Khoảng cách từ các hành tinh tới Mặt Trời càng lớn thì chu kì càng lớn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu