Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 1 trang 195 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời không? So sánh chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh.

Lời giải chi tiết

Các hành tinh có chuyển động quanh Mặt Trời. Chiều chuyển động quanh Mặt Trời của các hành tinh là cùng một chiều.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu