Trả lời luyện tập mục 1 trang 157 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Trong các lực xuất hiện ở hình 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, lực nào là lực đẩy, lực nào là lực kéo?

Lời giải chi tiết

- Lực đẩy: Hình 35.1 và 35.4

- Lực kéo: Hình 35.2 và 35.3

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 35: Lực và biểu diễn lực