Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 113 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tìm hiểu thông tin về sự phân bố của vi khuẩn trong tự nhiên. Em có nhận xét gì về môi trường sống của vi khuẩn? Lấy ví dụ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lí thuyết Đặc điểm của vi khuẩn.

Lời giải chi tiết

Vi khuẩn thường phân bố với số lượng lớn ở các loại môi trường như đất, nước, không khí, cơ thể sinh vật, đồ dùng, thức ăn ôi thiu,...Môi trường sống của chúng hết sức phong phú và đa dạng

Ví dụ: trực khuẩn lị, phẩy khuẩn tả sống trong cơ thể con người.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Vi khuẩn