Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 115 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 25.5, 25.6 và hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 25: Vi khuẩn


Hỏi bài