Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:

Nhận biết các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, chất tế bào.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào