Trả lời câu hỏi thảo luận 4 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:

Đề bài

Quan sát hình 17.4, 17.5 và trả lời câu hỏi:

Nhận biết các thành phần có ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Thành phần có cả ở tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: màng tế bào, chất tế bào.


Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm KHTN 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí