Trả lời câu hỏi thảo luận 3 trang 86 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy cho biết một số hình dạng của tế bào trong hình 17.3.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Trong hình 17.3, một số hình dạng của tế bào quan sát được là:

- Hình cầu (tế bào trứng, nấm men).

- Hình sợi (tế bào mạch gỗ).

- Hình đĩa (tế bào hồng cầu).

- Hình sao (tế bào thần kinh).

- Hình nhiều cạnh (tế bào biểu bì).

- Hình thoi (tế bào cơ),...


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào