Trả lời câu hỏi thảo luận 6 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Thành phần nào có trong tế bào động vật?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Thành phần có trong tế bào động vật là: Nhân, màng tế bào, chất tế bào, các bào quan (ti thể, gôngi, lưới nội chất, ribôxôm...)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào