Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 85 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.1, em hãy cho biết đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là gì?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình

Lời giải chi tiết

Đơn vị cấu trúc nên cơ thể sinh vật là tế bào.


Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào