Trả lời luyện tập trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.8, 17.9, hãy cho biết sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Sự phân chia của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc tế bào chết ở sinh vật.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào