Trả lời câu hỏi thảo luận 8 trang 88 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.6a, 17.6b, cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Dấu hiệu cho thấy sự lớn lên của tế bào: các tế bào có sự thay đổi về kích thước và hình dạng.


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào