Trả lời luyện tập trang 86 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào có ý nghĩa gì đối với sinh vật.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tế bào cấu trúc nên cơ thể sinh vật, nó có chức năng nhất định phục vụ cho hoạt động sống của cơ thể.

Lời giải chi tiết

Sự khác nhau về kích thước và hình dạng của tế bào phù hợp với từng chức năng mà tế bào đảm nhận giúp cho cơ thể sống trao đổi chất, và chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển, vận động, cảm ứng, sinh sản.

- Tế bào biểu bì hình đa giác: xếp sát nhau, phủ kín bề mặt cơ thể.

- Tế bào hồng cầu hình đĩa lõm: dễ kết hợp với phân tử ôxi, cacbonic.


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào