Giải bài 1 trang 89 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát cấu tạo tế bào thực vật trong hình bên và trả lời các câu hỏi sau: 

a, Thành phần nào là màng tế bào?

A. (1)          B. (2)          C. (3)         D. (4)

b, Thành phần nào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào?

A. (1)          B. (2)          C. (3)         D. (4)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

1 – màng tế bào, 2 – chất tế bào, 3 – Nhân, 4 – Lục lạp

a, Chọn đáp án A.

b, Chọn đáp án C. Nhân tế bào có chức năng điều khiển hoạt động của tế bào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào


Hỏi bài