Trả lời câu hỏi thảo luận 5 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy chỉ ra điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Điểm khác biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực là: tế bào nhân thực có nhân chính thức, có các bào quan có màng bao bọc (ti thể, lục lạp, gôngi...), còn tế bào nhân sơ thì không có.


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào