Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 86 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 17.2, hãy cho biết kích thước của tế bào. Chúng ta có thể quan sát tế bào bằng những cách nào? Lấy ví dụ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Kích thước của tế bào rất nhỏ (1µm, 10µm, 100µm, 1mm, 10mm). Chúng ta có thể quan sát tế bào có kích thước 1mm hoặc 10mm bằng mắt thường; tế bào 1µm, 10µm hoặc 100µm có thể quan sát được bằng kính hiển vi quang học.

Ví dụ:

- Quan sát bằng mắt thường: tế bào trứng cá, trứng ếch,...

- Quan sát bằng kính hiển vi quang học: tế bào vi khuẩn, tế bào động vật,...


Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào