Trả lời câu hỏi thảo luận 7 mục 1 trang 87 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Xác định chức năng các thành phần của tế bào băng cách nối mỗi thành phần cấu tạo ở cột A với một chức năng ở cột B.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

1-b               2-c              3-a


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17: Tế bào