Trả lời luyện tập trang 13 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hoàn thiện quy trình độ bằng cách điền số thứ tự các bước trong bảng sau cho phù hợp:

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 5 phiếu