Giải bài 2 trang 17 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần

A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.

B. tự xử lí và không thông báo với giáo viên.

C. nhờ bạn xử lí sự có.    

D. tiếp tục làm thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành để xử lí tình huống nhanh và hợp lí nhất.

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài