Trả lời câu hỏi thảo luận 7 trang 15 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi sử dụng kính lúp thì kích thước của vật thay đổi như thế nào so với khi không sử dụng?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Khi sử dụng kính lúp thì kích thước của vật được phóng to, quan sát được rõ hơn so với khi không sử dụng.


Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu