Trả lời câu hỏi thảo luận 5 mục 3 trang 152 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 33.8 và kể tên những hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Các hoạt động làm suy giảm đa dạng sinh học:

- Xả các chất thải, khí thải công nghiệp chưa qua xử lý ra ngoài làm ô nhiễm môi trường.

- Phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi trái phép.

- Săn bắt, buôn bán và sử dụng các sản phẩm từ động vật, thực vật hoang dã, quý hiếm.

- Xả rác sinh hoạt bừa bãi ra ngoài môi trường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Đa dạng sinh học