Trả lời luyện tập mục 3 trang 153 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Theo em, các khu bảo tồn có vai trò gì trong việc bảo vệ đa dạng sinh học?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

Các khu bảo tồn là vùng đất hay vùng biển đặc biệt dành để bảo vệ và duy trì tính đa dạng sinh học, các nguồn tài nguyên thiên nhiên kết hợp với việc bảo vệ các tài nguyên văn hóa và được quản lí bằng pháp luật.

Các khu bảo tồn này cho phép gìn giữ các quần thể của các loài cũng như các quá trình của hệ sinh thái không hoặc ít bị nhiễu loạn:

+ Bảo vệ sinh vật khỏi các hoạt động khai thác, săn bắn.

+ Được tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của các loài quý hiếm.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Đa dạng sinh học