Trả lời câu hỏi thảo luận 6 mục 3 trang 152 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ thông tin gợi ý trong hình 33.9, hãy nêu một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Một số hoạt động góp phần bảo vệ đa dạng sinh học

- Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các loài sinh vật.

- Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

- Xây dựng các khu bảo tổn nhằm bảo vệ các loài sinh vật, trong đó có các loài quý hiếm.

- Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân để mọi người tham gia bảo vệ rừng.

- Tăng cường các hoạt động trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Đa dạng sinh học