Trả lời Luyện tập mục 3 trang 152 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vì sao chúng ta cần bảo vệ đa dạng sinh học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những vai trò của đa dạng sinh học.

Lời giải chi tiết

Bảo vệ sự đa dạng sinh học bởi vì:

- Tạo sự cân bằng sinh thái trong tự nhiên, giảm nguy cơ tuyệt chủng các giống loài.

- Giữ gìn nguồn tài nguyên cung ứng cho đời sống con người, đảm bảo các lợi ích nông nghiệp, y học,..., đảm bảo lợi ích vật chất kinh tế và các giá trị tinh thần vô hình.

- Điều tiết và Bảo vệ môi trường


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Đa dạng sinh học