Trả lời câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 151 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Từ thông tin hình 33.5 và 33.6, em hãy cho biết vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình.

Lời giải chi tiết

Trong tự nhiên, đa dạng sinh học góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn gió, chắn sóng, điều hòa khí hậu (rừng ngập mặn,...), duy trì sự ổn định của hệ sinh thái (đảm bảo lưới thức ăn trong tự nhiên.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Đa dạng sinh học