Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Lý thuyết Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào KHTN 6 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

1. Cơ thể đơn bào

 Cơ thể đơn bào được cấu tạo từ một tế bào thực hiện được các chức năng của một cơ thể sống.

Ví dụ: trùng roi, trùng biến hình, tảo lục, vi khuẩn lao,…

2. Cơ thể đa bào

Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều tế bào, các tế bào khác nhau thực hiện các chức năng khác nhau trong cơ thể.

Cơ thể thực vật cấu tạo từ tế bào biểu bì, tế bào mạch dẫn, tế bào lông hút,…

Cơ thể động vật cấu tạo từ tế bào cơ, tế bào thần kinh, tế bào biểu bì,…

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài