Trả lời luyện tập trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vẽ lại bảng và xác định các cơ thể đơn bào, đa bào bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau vào vở: 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu