Trả lời câu luyện tập trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy kể tên một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ thực tế.

Lời giải chi tiết

Một số cơ thể đơn bào trong tự nhiên: trùng giày, tảo lục, trùng biến hình, vi khuẩn lao,...

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu