Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 92 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy chỉ ra đặc điểm chung nhất của các cơ thể trong hình 19.1a, 19.1b.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình

Lời giải chi tiết

Trong hình 19.1a, 19.1b, đặc điểm chung nhất của các cơ thể đơn bào đó là được tạo nên từ một tế bào.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài