Giải bài 2 trang 93 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Cho các sinh vật sau: trùng roi, cây bắp cải, cây ổi, con rắn, trùng giày, con báo gấm. con ốc sên, con cua đỏ, tảo lam, con ngựa vằn, vi khuẩn đường ruột, cây lúa nước, cây dương xỉ

Sắp xếp các sinh vật trên thành hai nhóm: cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cơ thể đơn bào cấu tạo bởi 1 tế bào, cơ thể đa bào cấu tạo bởi nhiều tế bào.

Lời giải chi tiết

- Nhóm cơ thể đơn bào: trùng roi, trùng giày, tảo lam, vi khuẩn đường ruột

- Nhóm cơ thể đa bào: cây bắp cải, cây ổi, con rắn, con báo gấm. con ốc sên, con cua đỏ, con ngựa vằn, cây lúa nước, cây dương xỉ. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài