Giải Bài 3 trang 34 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.

Loại nhiệt kế

Thang nhiệt độ

Y tế

Từ 350C đến 420C

Rượu

Từ -300C đến 600C

Thủy ngân

Từ -100C đến 1100C

 Phải dùng loại nhiệt kế nào để đo nhiệt độ của:

a) Cơ thể người

b) Nước sôi

c) Không khí trong phòng

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ước lượng nhiệt độ để chọn nhiệt kế thích hợp.

Lời giải chi tiết

a) Cơ thể người: nhiệt độ trong khoảng 350C đến 420C => nhiệt kế y tế.

b) Nưới sôi: nhiệt độ sôi của nước là 1000C => nhiệt kế thủy ngân.

c) Không khí trong phòng: trong khoảng 200C đến 400C => nhiệt kế rượu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu