Trả lời câu hỏi thảo luận 2 trang 9 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 2.9 đến 2.12, em hãy cho biết các vật trong hình có đặc điểm gì khác nhau (sự trao đổi chất, khả năng sinh trưởng, phát triển và sinh sản).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Con gà, cây cà chua có sự trao đổi chất với môi trường, có sự sinh trưởng, lớn lên và có khả năng sinh sản ra thế hệ sau.

Đá sỏi và máy tính không có khả năng đó.


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu