Trả lời câu hỏi thảo luận 1 trang 8 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Em hãy dự đoán các thí nghiệm 1,2,3,4 thuộc lĩnh vực khoa học nào.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Thí nghiệm 1: Vật lí học

- Thí nghiệm 2: Hóa học

- Thí nghiệm 3: Sinh học

- Thí nghiệm 4: Khoa học Trái Đất


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu