Trả lời luyện tập trang 9 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vật nào là vật sống, vật không sống trong hình 2.9 đến 2.12?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Con gà, cây cà chua là vật sống.

Đá sỏi và máy tính là vật không sống.


Bình chọn:
3.3 trên 6 phiếu