Trả lời mở đầu trang 8 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tùy thuộc vào đối tượng nghiên cứu mà khoa học tự nhiên được chia thành một số lĩnh vực khác nhau. Em đã biết những lĩnh vực khoa học tự nhiên nào?

Lời giải chi tiết

Những lĩnh vực khoa học tự nhiên:

- Vật lí học.

- Hóa học.

- Sinh học.

- Khoa học Trái Đất.

- Thiên văn học.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài