Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống. Tại sao lại như vậy?

Lời giải chi tiết

Khi thả một vật đang cầm trên tay thì vật đó rơi xuống vì nó bị Trái Đất hút xuống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu