Trả lời vận dụng mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một bạn học sinh có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N.

Lời giải chi tiết

Trọng lượng của một vật 1 kg là 10 N => Một bạn học sinh có khối lượng 45 kg thì trọng lượng của bạn đó là 45.10 = 450 N.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu