Trả lời luyện tập mục 2 trang 163 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Có hai cuốn sách nằm trên mặt bàn như hình bên dưới, em hãy cho biết giữa chúng có lực hấp dẫn không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mọi vật có khối lượng đều hút nhau một lực, lực này gọi là lực hấp dẫn.

Lời giải chi tiết

Mọi vật có khối lượng đều hút nhau một lực => giữa chúng có lực hấp dẫn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu