Giải Bài 5 trang 165 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Một quyển sách 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn.

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Hai vật có cùng trọng lượng

B. Hai vật có cùng thể tích

C. Hai vật có cùng khối lượng

D. Có lực hấp dẫn giữa hai vật

Lời giải chi tiết

Một quyển sách 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên mặt bàn => có cùng khối lượng là 100 g, có cùng trọng lượng là 1 N, có lực hấp dẫn giữa chúng và có thể tích khác nhau.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu