Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 3 trang 164 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động như thế nào? Tại sao?

Lời giải chi tiết

Khi thả viên phấn ở độ cao nào đó thì viên phấn sẽ chuyển động thẳng rơi xuống mặt đất vì lực hút của trái đất đã tác dụng lên viên phấn.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu