Trả lời Câu hỏi thảo luận 2 mục 1 trang 169 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Hãy tính độ dãn của lò xo khi treo1, 2, 3 quả nặng rồi ghi kết quả theo mẫu bảng 39.1. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng vật treo?

Lời giải chi tiết

Học sinh thực hành thí nghiệm, ghi lại kết quả đo được và hoàn thành bảng.

Từ đó rút ra được nhận xét: Mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng vật treo là t ỉ lệ thuận với nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu