Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 168 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Tiến hành thí nghiệm như mô tả bên và cho biết nhận xét về sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình thí nghiệm.

Lời giải chi tiết

Nhận xét:

Sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình thí nghiệm phụ thuộc vào sự thay đổi khối lượng quả nặng được treo ở đầu dưới của lò xo. Lò xo càng dãn ra dài hơn nếu treo thêm quả nặng vào đầu dưới lò xo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu