Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 170 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Móc khối gỗ vào lực kế lò xo và kéo cho khối gỗ chuyển động. Lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu?

Lời giải chi tiết

Học sinh tự thực hiện và ghi lại kết quả.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu