Giải Bài 1 trang 171 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa

A. khối lượng của vật bằng 2 g

B. trọng lượng của vật bằng 2 N

C. khối lượng của vật bằng 1 g

D. trọng lượng của vật bằng 1 N

Lời giải chi tiết

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật nằm cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa là: trọng lượng của vật bằng 2 N hay khối lượng của vật bằng 200g.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu