Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Làm việc nhóm để chế tạo mô hình quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.

Lời giải chi tiết

Học sinh từ làm việc nhóm và thực hiện theo yêu cầu.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu