Trả lời luyện tập mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Chỉ ra sự giống nhau và khác nhau giữa Trăng bán nguyệt đầu tháng và Trăng bán nguyệt cuối tháng.

Lời giải chi tiết

- Giống nhau: Hình dạng đều là Trăng bán nguyệt

- Khác nhau:

Trên hành trình đến trăng tròn, chúng ta sẽ thấy tỷ lệ lớn dần lên từ trăng bán nguyệt đầu tháng ở nửa được chiếu sáng của Mặt Trăng => Trăng tròn dần.

Khi chuyển từ Trăng tròn đến Trăng bán nguyệt cuối tháng, chúng ta sẽ nhìn thấy tỷ lệ nhỏ dần đi ở nửa được chiếu sáng của Mặt Trăng => Trăng khuyết dần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu