Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Quan sát hình 44.1 và cho biết Mặt Trăng có phải tự phát ra ánh sáng hay không? Vì sao?

Lời giải chi tiết

Mặt Trăng không tự phát ra ánh sáng vì nó chỉ phản chiếu lại ánh sáng của Mặt Trời.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu