Trả lời Câu hỏi mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

Lời giải chi tiết

Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau nên ta thấy hình dạng Mặt Trăng là khác nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu